Một thượng nghị sỹ sắp về hưu của tiểu bang California mới đây đã đề xuất dự luật xóa bỏ "Cử tri đoàn", sau khi lá phiếu của một nhóm nhỏ cử tri Mỹ này đã giúp tỷ phú Trump thắng cử, bất chấp có số phiếu phổ thông thấp hơn bà Clinton.

Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Barbara Boxer (Ảnh: AP)

Thượng nghị sỹ sắp về hưu Barbara Boxer đã đề xuất dự luật kể trên vào hôm 15/11. Bà kêu gọi thực hiện một sự sửa đổi trong Hiến pháp để chấm dứt hệ thống Cử tri đoàn.

Tuy nhiên khả năng nó được thông qua là không cao bởi hiện tại lưỡng viện Hoa Kỳ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của đảng Cộng hòa - những người hưởng lợi lớn từ Cử tri đoàn. Ngay cả trong trường hợp được thông qua, việc sửa đổi trên chỉ có thể có hiệu lực nếu được phê chuẩn bởi 3/4 số bang tại Mỹ trong vòng 7 năm.

"Hệ thống cử tri đoàn đã lỗi thời, phi dân chủ, không phản ánh đúng xã hội hiện tại của chúng ta và cần phải thay đổi ngay lập tức. Mọi người dân Mỹ đều phải được đảm bảo rằng lá phiếu của họ có trọng lượng", bà Boxer nhận xét.

Trong kỳ bầu cử vừa qua, bà Clinton đạt số phiếu phổ thông cao hơn ông Trump khoảng hơn 1 triệu phiếu, theo Politico, nhưng vẫn thất bại bởi ông Trump đạt được số phiếu đại cử tri vượt quá 270. Đây là lần thứ 4 trong lịch sử nước Mỹ một ứng cử viên đã thất cử do số phiếu đại cử tri thấp, dù chiến thắng về số phiếu phổ thông.

Tuấn Ngọc (Theo LA Times)