[Kênh14] - Hãy cùng xem ai đã là người thắng cuộc.