Sức mạnh thương hiệu của gã khổng lồ phần mềm đã suy giảm đáng kể trong vòng 4 năm trở lại đây - một dấu hiệu cho thấy hãng không còn được lòng, cũng như sự tin cậy từ khối khách hàng doanh nghiệp.