mẹ gì cái thứ đàn bà ấy.. bỏ chồng con cơ cực để đi tìm cuộc sống riêng cho mình. cái ngữ ấy em khinh ra mặt. nhìn thằng bé đeo chiếc khăn tang mà thương quá..

mẹ gì cái thứ đàn bà ấy.. bỏ chồng con cơ cực để đi tìm cuộc sống riêng cho mình. cái ngữ ấy em khinh ra mặt. nhìn thằng bé đeo chiếc khăn tang mà thương quá..