* Một số BV phải mua lẻ thuốc phục vụ điều trị do nhà thầu bỏ cuộc.* Bộ Y tế xin ý kiến Chính phủ cho DN thuốc tăng giá.