Tại các bệnh viện, vấn đề cung ứng thuốc đang rất “nóng” do một số nhà thầu đã ngừng cung cấp thuốc, chấp nhận chịu phạt 3% giá trị gói thầu.