Kỹ thuật dùng phân tử vàng kích thước nano để đưa thuốc đến đúng nơi cần điều trị trong cơ thể đã gặt hái được thành tựu quan trọng.