Nhân bữa tiệc liên hoan chia tay một người bạn, để tăng thêm phần vui vẻ, Hưng hội ý với nhóm bạn và trực tiếp đi mua 25 viên "thuốc lắc", 1 gói ketamin và 3 điếu "thuốc lá cần sa". Cả nhóm chia nhau cắn 5 viên, đang chờ thuốc ngấm thì bị lực lượng Công an phát hiện.