Các công ty cho thuê xe đã khóa sổ cách đây hàng tháng. Và muốn thuê xe vào thời điểm này, không còn cách nào khác, khách hàng phải chấp nhận chịu khó “lùng sục” và thuê xe với giá “cắt cổ”.