Tôi có nhận nhượng lại 01 mảnh đất có sổ đỏ, trong hợp đồng thể hiện tôi (bên nhận chuyển nhượng) đóng các khoản thuế có liên quan...