Cá nhân ký hợp đồng góp vốn với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản để được hưởng quyền mua căn hộ, thuê mua căn hộ dài hạn, nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng cá nhân chuyển nhượng hợp đồng cho tổ chức, cá nhân khác có phát sinh thu nhập thì phải kê khai nộp thuế TNCN.

Hướng dẫn trên là của Tổng cục Thuế trả lời một số vướng mắc trong việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoạt động chuyển nhượng quyền thuê mua căn hộ. Siết chặt áp dụng thuế TNDN với hoạt động chuyển nhượng BĐS được đánh giá là biện pháp quan trọng để hạn chế nạn đầu cơ ở thị trường này. Ảnh: Giang huy Tại khoản 1, Điều 2 Luật Thuế TNCN quy định đối tượng nộp thuế TNCN quy định: "Đối tượng nộp thuế TNCN là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam". Tại khoản 3, điều 3 thông tư số 161/2009/TT-BTC, ngày 12.8.2009 hướng dẫn về thuế TNCN đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản đã nêu: "Trường hợp cá nhân góp vốn với các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà để hưởng quyền mua căn hộ, mua nền nhà nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng lại chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác phần vốn và quyền mua nền, căn hộ thì thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Căn cứ các quy định trên, cá nhân ký hợp đồng góp vốn với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản để được hưởng quyền mua căn hộ, thuê mua căn hộ dài hạn, nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng cá nhân chuyển nhượng hợp đồng cho tổ chức, cá nhân khác có phát sinh thu nhập thì phải kê khai nộp thuế TNCN. Việc các tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS thu tiền của người góp vốn theo tiến độ dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng mà khi thu tiền không lập hóa đơn GTGT kịp thời để kê khai và nộp thuế GTGT thì sẽ bị xử phạt hành vi chậm kê khai nộp thuế GTGT. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đang nghiên cứu sửa đổi một số nội dung liên quan đến khai thác thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS. Theo đó, DN không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng BĐS phải khai thuế TNDN tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng BĐS. Kết thúc năm tính thuế, DN phải quyết toán riêng số thuế thu nhập từ chuyển nhượng BĐS. Với DN phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng BĐS, kết thúc năm tính thuế, DN làm thủ tục quyết toán thuế TNDN cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng BĐS đã khai tờ khai tạm nộp thuế theo quy định. Nếu hoạt động chuyển nhượng BĐS bị lỗ, tất cả các DN nêu trên đều được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS của các năm sau. DiaOcOnline.vn - Theo Lao Động