Tôi có vi phạm pháp luật không khi sử dụng người dưới 18 tuổi làm việc cho mình. Nếu có, tôi bị xử lý như thế nào?

Thue nhan vien duoi 18 tuoi khong pham luat? - Anh 1

Luật sư Giang Hồng Thanh, Trưởng văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư Hà Nội) tư vấn cho độc giả Đức Hùng ở Nghệ An như sau:

Người lao động chưa thành niên là những người dưới 18 tuổi.

Theo quy định tại Điều 162 Bộ luật Lao động năm 2002, chỉ được sử dụng người lao động chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của họ

Bên cạnh đó, người sử dụng phải có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động chưa thành niên về các mặt: sức khỏe, học tập trong quá trình họ làm cho mình.

Khi sử dụng lao động dưới 18 tuổi, người chủ phải lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Ngoài ra, tại Điều 163 Bộ luật Lao động cũng quy định không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Như vậy, nếu việc sử dụng lao động dưới 18 tuổi của bạn đáp ứng đầy đủ các quy định trên thì không vi phạm pháp luật.

Vân Thanh ghi