Đó là chủ đề hội nghị do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức, khai mạc sáng 26/9 tại TP Hạ Long (Quảng Ninh). Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì hội nghị.

Đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nước ta hiện có trên 12,8 triệu người, chiếm trên 14,6% dân số và 28,2% lực lượng lao động xã hội. Các tổ chức Công đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm cho cán bộ, CNVCLĐ thông qua hàng nghìn hội thảo, hội nghị, các tài liệu truyền thông; vận động xây dựng trên 132.000 khu tập thể công nhân không có tệ nạn xã hội; ký cam kết cho gần 650.000 CNVCLĐ... Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm mới thực hiện hiệu quả tại khu vực kinh tế Nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp, các khu vực khác chưa được quan tâm đúng mức. Theo thống kê, hiện nay trong CNVCLĐ toàn quốc có gần 5.000 người nghiệm ma túy và trên 1.000 CNLĐ nhiễm HIV. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe nhiều tham luận của các Bộ, ngành, địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp như: "Công đoàn với công tác Thông tin - Giáo dục - Truyền thông phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy mại dâm trong CNVCLĐ", "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong công tác phòng, chống HIV", "Những khó khăn và vướng mắc cần tháo gỡ khi doanh nghiệp triển khai chương trình dự phòng HIV nơi làm việc và tạo cơ hội việc làm cho người sau cai"... Nằm trong chương trình hoạt động, các đại biểu có buổi thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình sử dụng người sau cai nghiện ở Công ty than Hà Tu (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Hội nghị "Thực trạng và chính sách về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong công nhân viên chức lao động" kết thúc vào ngày 27/9./. Mạnh Tú