Theo như lời quảng cáo, nếu sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, người dùng có thể giảm được 30 - 50% tiền điện hàng tháng.

Theo VTV