Chiều nay, 17/10, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu nước mắm lấy trên thị trường. Theo số liệu mà Hội này công bố, có tới 95,65% số mẫu khảo sát có độ đạm từ 40 trở lên bị nhiễm thạch tín hữu cơ vượt ngưỡng.

Điều đáng nói là dù tỷ lệ công bố cao như vậy, nhưng Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng kiên quyết không công bố danh tính các loại nước mắm nhiễm thạch tín. Điều này không khỏi khiến dư luận hoài nghi về tính chính xác của kết quả cũng như tính khách quan của cuộc khảo sát.

Theo VTC14