Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, hiện Ban chỉ đạo 9 thành phố khối cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước Trung ương tiếp tục thực hiện sắp xếp được 222 cơ sở nhà đất của 10 Bộ, ngành và Tổng công ty Nhà nước thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, đây là khối lượng quá nhỏ so với số cơ sở phải sắp xếp, xử lý còn lại là 1.160 cơ sở, với diện tích gần 4 triệu m 2 nhà và hơn 2,8 triệu m 2 đất.

Đối với khối các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố quản lý cũng chỉ có 263 phương án được phê duyệt trong tổng số 6.660 cơ sở nhà đất cần được kê khai sắp xếp.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến công tác sắp xếp nhà đất triển khai còn chậm là do quy hoạch chi tiết của một số quận, huyện, thị xã chưa được phê duyệt; các cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm ra nội thành không phù hợp, quy hoạch đô thị còn thiếu nên đã ảnh hưởng đến việc xem xét phương án sắp xếp nhà đất…

Nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà đất đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2013, TP Hà Nội sẽ tập trung đẩy nhanh việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn; đồng thời chấn chỉnh, xử lý kịp thời những cơ quan, đơn vị sử dụng sai mục đích, vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước