Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị Hội nghị triển khai quyết định tổ chức, biên chế và kế hoạch luân chuyển sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (SQ,QNCN) năm 2012 do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức ngày 10-5, tại Hà Nội. Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình yêu cầu các đơn vị phát huy trách nhiệm xét duyệt điều động, luân chuyển cán bộ đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định

Báo cáo sơ kết việc thực hiện luân chuyển Sĩ quan (SQ), Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) năm 2009 cho thấy, về cơ bản, đội ngũ SQ, QNCN được điều động luân chuyển đều an tâm vui vẻ nhận nhiệm vụ, xác định tốt trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, chủ động tìm tòi học hỏi, nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới. Nhiều đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, việc luân chuyển SQ, QNCN còn có những tồn tại như: Một số cấp ủy chưa phát huy vai trò lãnh đạo trong việc xem xét, đánh giá, phân loại QNCN nên phương pháp tiến hành còn cứng nhắc, chưa linh hoạt trong việc xem xét từng trường hợp cụ thể.

Do vậy, danh sách báo cáo đề nghị Bộ Tư lệnh quyết định điều động có cả những đồng chí thuộc diện chính sách hoặc hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Do điều kiện công tác, điều kiện gia đình, bản thân đang ổn định, khi phải điều động luân chuyển sẽ gặp những khó khăn về kinh tế, tình cảm gia đình… nên một bộ phận QNCN tư tưởng còn nặng nề, giao động, chưa thông suốt đi nhận nhiệm vụ ở các đơn vị phía Nam. Một số đồng chí chưa xác định rõ vai trò trách nhiệm, còn tư tưởng trông chờ, làm việc cầm chừng chờ đến hết thời hạn tăng cường dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao.

Trong thời gian tới, công tác luân chuyển cán bộ, QNCN sẽ được thực hiện theo hướng SQ, QNCN trước đây ở đơn vị nào đi, nay điều động trở lại đơn vị đó. Trừ trường hợp có nguyện vọng ở lại đơn vị phía Nam và chuyển đơn vị khác để hợp thức hóa gia đình. Việc thực hiện quyết định điều động SQ, QNCN từ các đơn vị phía Nam ra các đơn vị phía Bắc thực hiện sau khi thực hiện điều động SQ, QNCN từ các đơn vị phía Bắc vào các đơn vị phía Nam. Thời gian tăng cường là 3 năm (riêng Học viện Biên phòng và Trường Trung cấp Huấn luyện chó nghiệm vụ 2 năm).

Người có đơn tình nguyện sẽ được giảm thời gian tăng cường 6 tháng, những người đi tăng cường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giảm 6 tháng. Cá nhân vi phạm kỷ luật trong khi được điều động về đơn vị mới sẽ bị phạt kéo dài thêm thời gian tăng cường.

Rút kinh nghiệm từ những đợt luân chuyển cán bộ trước, lần này, Bộ Tư lệnh đã xây dựng bộ tiêu chuẩn xác định rõ đối tượng điều động, đối tượng chưa xét điều động luân chuyển. Đồng thời chỉ rõ nguyên tắc, phương pháp và các bước tiến hành luân chuyển cán bộ. Theo đó, một trong những tiêu chuẩn xét điều động đối với SQ là tuổi đời không quá 40, đối với QNCN tuổi đười không quá 43 (tính tới tháng 6-2012).

Các đơn vị phải lập danh sách, số lượng SQ, QNCN nằm trong diện đủ tiêu chí điều động và danh sách SQ, QNCN thuộc không phải điều điều động, luân chuyển về Bộ Tư lệnh trước ngày 20-5. Theo kế hoạch, việc điều động luân chuyển cán bộ từ các đơn vị phía Bắc cho các đơn vị phía Nam đợt 1-2012 thực hiện từ ngày 21 đến 30-6. Điều động luân chuyển SQ, QNCN từ các đơn vị phía Nam ra các đơn vị phía Bắc triển khai từ ngày 1 đến 30-7-2012.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình nhấn mạnh: Các đơn vị phải chủ động, gấp rút rà soát, lập danh sách SQ, QNCN báo cáo lên Bộ Tư lệnh đúng các mốc thời gian đã nêu trong kế hoạch điều động, luân chuyển. Đồng thời, phải làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt rộng rãi, công khai các tiêu chí, đối tượng thuộc diện điều động và không thuộc diện điều động để anh em yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, phải thực hiện việc điều động, luân chuyển đảm bảo công bằng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định, tránh xáo trộn ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị... Các đơn vị tiếp nhận phải đảm bảo đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ, gặp gỡ động viên tư tưởng, điều động về đơn vị mới theo yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu biên chế...

N. Bích

Email Print Góp ý