Theo thông báo trước đó từ HĐQT, vào ngày hôm qua (11/11) doanh nghiệp này sẽ chốt danh sách cổ đông. Tuy nhiên, Sở GDCK cùng Trung tâm lưu ký vẫn chưa chốt ngày do chờ hướng dẫn của UBCKNN.

Trước đó, vào ngày 28/10/2016 CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã IJC-HoSE) đã gửi thông báo về ngày chốt quyền để thực hiện hoàn trả vốn góp cho cổ đông do giảm vốn tới SGDCK Tp.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, HĐQT đã quyết định chốt danh sách cổ đông để hoàn trả vốn góp do giảm vốn vào ngày 14/11/2016. Tương ứng, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày hôm qua, 11/11/2016.

IJC cho biết ngày 01/11/2016, SGDCK Tp.HCM đã có công văn số 1641/SGDHCM-NY về việc chưa thực hiện ngày thông báo ngày đăng ký cuối cùng do cần phải xin ý kiến hướng dẫn của UBCKNN về điều kiện thực hiện giảm vốn điều lệ, về hồ sơ giảm vốn, các bước thực hiện quá trình giâm vốn và thay đổi đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu IJC.

Căn cứ thông báo nêu trên từ SGDCK Tp.HCM, ngày 02/11/2016, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh Tp.HCM, cũng có thông báo về việc chưa thực hiện thông báo chốt danh sách.

Như vậy, ngày chốt danh sách cổ đông mới chỉ được thông qua từ phía HĐQT. Phía Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký đều chưa có thông báo về ngày chốt quyền. Tuy nhiên, việc không thông báo lại tới các nhà đầu tư của IJC đã gây ra "hiểu nhầm" trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

Nhiều nhà đầu tư nhầm tưởng 11/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận hoàn vốn 10.000 đồng/cp đối với 50% cổ phiếu nắm giữ. Trong khi đó, Sở GDCK không thực hiện điều chỉnh giá cổ phiếu. Ở vị trí người bán, nhà đầu tư đương nhiên nhận được được khoản hời dù bán giá thấp khi giá cổ phiếu không bị điều chỉnh mà vẫn nhận được quyền. Giá cổ phiếu IJC trong phiên ngày 12/11 đã có thời điểm giảm sàn xuống mức 8.190 đồng/cp.

IJC cho biết ngay sau khi nhận được hướng dẫn từ phía UBCKNN và SGDCK Tp.HCM sẽ thực hiện lại việc công bố thông tin thông báo đến các cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để hoàn trả vốn góp cho cổ đông.

Cơ cấu cổ đông hiện nay của IJC

Thuc hien ke hoach giam von chua tung co tien le, IJC van chua the chot quyen - Anh 1