ND - Sáng 31-7, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức kỷ niệm 54 năm Ngày truyền thống ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo (2-8-1955 - 2-8-2009).

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và Hà Nội, và đại diện các tôn giáo trong cả nước, tới dự. Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Thế Doanh đã ôn lại chặng đường 54 năm hình thành và phát triển của Ban Tôn giáo Chính phủ và bày tỏ quyết tâm thực hiện ngày một tốt hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các chức sắc, nhà tu hành và đồng bào tín đồ các tôn giáo để hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo... Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến, biểu dương thành tích của các thế hệ cán bộ ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo trong thời gian qua; đánh giá cao công sức của các chức sắc, đồng bào tín đồ các tôn giáo cả nước đã luôn gắn hoạt động tôn giáo với lợi ích dân tộc, sống tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc... Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng, Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Cán bộ làm công tác về tôn giáo cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của công tác này, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần tập trung tuyên truyền cho các chức sắc, bà con tín đồ các tôn giáo, mọi tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo... Nhân dịp này, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức lễ khánh thành trụ sở cơ quan tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.