Một cơ sở may công nghiệp ở tỉnh Đồng Nai

Ảnh: T.L Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, có diện tích tự nhiên 5.900 km2, dân số trên 2,49 triệu người, trong đó đang hình thành 29 khu công nghiệp ở TP.Biên Hòa, Long Khánh, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom... Việc đầu tư phát triển trên địa bàn đã có tác động trực tiếp đến đời sống, tâm tư tình cảm các tầng lớp nhân dân. Lao động từ nơi khác đến làm việc, sinh sống ngày càng đông phát sinh những khiếu kiện, tranh chấp trong nội bộ nhân dân và giữa nhân dân với các tổ chức kinh tế - xã hội... Vì vậy, vấn đề đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư để giúp người dân hiểu và chấp hành pháp luật trở thành vấn đề cấp thiết, cần sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh. Sau khi có khi có Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 415/KH-MT về công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư từ năm 2005-2010, được UBND tỉnh phê duyệt. Sau đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai kế hoạch xuống các huyện, thị, thành phố. Từ năm 2007 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án và chọn 15 khu dân cư để xây dựng mô hình điểm. Cùng với việc thành lập “Nhóm nòng cốt” điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho trên 100 cán bộ Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và “Nhóm nòng cốt” điểm của tỉnh, của huyện; cung cấp tài liệu do Mặt trận Trung ương, Mặt trận tỉnh biên soạn liên quan đến các lĩnh vực pháp luật mà nhân dân đang có nhu cầu tìm hiểu. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành phố đều tổ chức đánh giá mô hình điểm và nhân rộng mô hình các “Nhóm nòng cốt”. Kết quả, các “Nhóm nòng cốt” đã phát huy được trách nhiệm trong việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật thông qua việc ký kết với từng hộ gia đình ở địa bàn dân cư, đồng thời, tham gia phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và giải quyết những vụ lấn chiếm lòng lề đường, lấn chiếm đất đai... và giải thích theo luật để người dân hiểu và chấp hành. Phát huy những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai, thực hiện điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai ra diện rộng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 456 “Nhóm nòng cốt” với 2.558 thành viên. Việc thực hiện Đề án gắn bó mật thiết với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các “Nhóm nòng cốt” phối hợp với các đoàn thể, tổ chức thành viên tuyên truyền các nội dung pháp luật gắn với 6 nội dung của cuộc vận động, tuyên truyền và tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật dân chủ ở cơ sở. Gắn tuyên truyền pháp luật với đăng ký thực hiện gia đình văn hóa, bình xét gia đình văn hóa. Hoạt động của các “nhóm nòng cốt” đã đóng góp tích cực nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kết quả đến cuối năm 2009, toàn tỉnh Đồng Nai đã có 874/1007 ấp, khu phố văn hóa, đạt 86,79% và 41.770 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93%. Bên cạnh đó, các “Nhóm nòng cốt” cũng đã phối hợp với các ngành chức năng gắn tuyên truyền chương trình “4 giảm” (giảm tệ nạn ma túy, mại dâm; tai nạn giao thông và tội phạm) với tuyên truyền các cách thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hình sự; cách phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm... Đồng thời, tham gia tổ chức phát động toàn dân tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương với những nội dung cụ thể, thiết thực. Từ đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 4.809 tin về hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giúp ngành Công an triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm; cảm hóa, vận động 1.986 đối tượng mại dâm, ma túy vào các trung tâm; giúp đỡ 1.140 đối tượng hoàn lương... Việc triển khai Đề án 02-212/TTg đã tạo sự thay đổi cơ bản về nhận thức của nhân dân trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã tạo điều kiện giúp cho công tác của Mặt trận ở cơ sở đạt hiệu quả, thu hút đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, làm tốt công tác giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự phấn khởi, nâng cao được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Bùi Thị Liễu