(GD&TĐ) - Tăng cường tích hợp các nội dung giáo dục: bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông.... đặc biệt, tích hợp dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số vào tất cả các môn học và hoạt động giáo dục…

Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và sáng tạo của học sinh: giảm yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng, nhớ máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu văn, bài văn mẫu. Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng để giáo viên tham khảo, học sinh thực hành và vận dụng sáng tạo các nội dung đã học; Thực hiện bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên; Không tổ chức dạy học trước và thi tuyển vào lớp 1… là những nội dung đáng chú trong nhiệm vụ trọng tâm của Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với giáo dục tiểu học Bộ GD-ĐT vừa công bố. Học sinh Trường tiểu học Tiên Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng). Ảnh: N.N Các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho giáo dục tiểu học trong năm học 2009 – 2010 là: Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" ở tất cả các trường tiểu học trong phạm vi toàn quốc. Tập trung chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, bước đầu thực hiện tích hợp trong dạy học các môn học; đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí; tiếp tục tổ chức đánh giá sự phù hợp của chương trình, sách giáo khoa cấp Tiểu học. Duy trì, củng cố thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học - Chống mù chữ, đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trong cả nước, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Xem toàn văn hướng dẫn tại đây N.N