Ngày 26/1, chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2010 của Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu đội ngũ cán bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân cần thực hiện theo phương châm "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm", nâng cao hiệu quả việc "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin".

Trong năm 2009 - năm dân vận chính quyền, công tác dân vận của Thành ủy và các cấp ủy đảng của Hà Nội tiếp tục hướng về cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chú trọng giải quyết các vấn đề dân sinh, dân chủ, công tác cải cách hành chính, giải quyết việc làm; phối hợp tham mưu giải quyết có hiệu quả một số vụ việc nổi cộm về tôn giáo, giải phóng mặt bằng... Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tiến bộ, việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số sở, ngành chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả. Tuy nhiên có một số cấp ủy, chính quyền, nhất là ở cấp cơ sở buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra vi phạm trong thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Có nơi, việc nắm bắt tư tưởng, diễn biến tình hình trong nhân dân và đề xuất biện pháp giải quyết một số vụ việc, nhất là những vụ việc đột xuất thiếu nhạy bén, kịp thời. Năm 2010 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, có nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, do vậy khối lượng, tính chất công việc đặt ra với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô là rất nặng nề với yêu cầu cao cả về chất lượng và tiến độ. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu công tác dân vận phải thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục, vận động để các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn đảng bộ thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn thôn, tổ dân phố, doanh nghiệp, trường học làm trọng tâm. Tăng cường công tác dự báo, nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Dân vận cần nghiên cứu, lựa chọn xây dựng một phong trào có tính toàn diện, sâu sắc mang đặc thù của Thủ đô để MTTQ và các đoàn thể nhân dân tập trung thực hiện, vận động toàn dân tham gia. Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tặng Bằng khen tới 7 tập thể và 9 cá nhân ở Hà Nội có thành tích trong công tác dân vận năm 2009./.