(VOV) - Bình quân chỉ có 2,8% số xã bình xét chưa sát đối tượng, 0,2% người vay chưa đúng đối tượng và đã được xử lý

Hơn 2 triệu HS, SV nghèo được vay vốn tín dụng Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình Tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157 của Thủ tướng. Thông qua các báo cáo tổng kết cho thấy, việc tổ chức thực hiện đã đảm bảo chặt chẽ và công bằng trong lựa chọn đối tượng vay vốn, tỷ lệ bình xét sai thấp (bình quân chỉ có 2,8% số xã bình xét chưa sát đối tượng, 0,2% người vay chưa đúng đối tượng và đã được xử lý); các trường hợp sử dụng vốn vay không đúng mục đích đã được xử lý thu hồi. Tỷ lệ nợ quá hạn thấp, tỷ lệ hoàn trả vốn vay khả quan, cho thấy các gia đình và học sinh đã có ý thức tốt trong việc trả nợ để tạo nguồn vốn cho vay các năm tiếp theo. Để triển khai có hiệu quả Chương trình trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội cần phối hợp với các cơ quan liên quan có đánh giá, thống kê số đối tượng gia đình có từ 2 con đi học trở lên nhưng không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo để cân nhắc, xem xét kiến nghị giải pháp phù hợp nhằm giảm bớt khó khăn cho các hộ này. Trước ngày 30/5/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính có hướng dẫn chi tiết về tiêu chí và thời gian cho vay theo nguyên tắc 1 năm xem xét lại 1 lần về hoàn cảnh, thời gian cho vay đối với từng đối tượng. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu việc điều chỉnh mức cho vay cho phù hợp với lộ trình tăng học phí, mức tăng giá cả thị trường và phân loại theo địa bàn khó khăn khác nhau. Bộ Tài chính chủ trì xem xét việc điều chỉnh mức lãi suất cho vay sao cho sát với lãi suất cho vay hộ nghèo, phù hợp với khả năng của người vay và để giảm một phần áp lực cấp bù từ Ngân hàng Nhà nước. Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội, UBND các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong việc bình xét đối tượng, sử dụng khoản vay, công tác thu hồi nợ 2 lần trong 1 năm./.