Thực hiện chương trình "Mái ấm công đoàn" nhiều CĐ ngành T.Ư, LĐLĐ địa phương đã hỗ trợ xây dựng nhà mới cho đoàn viên CĐ, CNVC - LĐ đang ở nhà tạm, nhà tranh vách đất.