(SGGP).– Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương vừa tổ chức phát động và ký cam kết thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên và trở thành cơ sở y tế đầu tiên ở nước ta thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên theo quy định của Hội điều dưỡng Việt Nam.

GS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, hơn 300 điều dưỡng viên đang công tác tại viện đã cam kết rèn luyện và thực hiện nghiêm túc quy chuẩn đạo đức này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện nghiêm túc, thực chất và hiệu quả chương trình này sẽ là cơ sở quan trọng để mỗi cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt là các điều dưỡng viên của viện ngày càng tự nâng cao hơn nữa đạo đức nghề nghiệp trong công tác chăm sóc, phục vụ người bệnh, rút ngắn dần khoảng cách giữa nhân viên y tế với người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên gồm 8 tiêu chuẩn, 30 tiêu chí về những chuẩn mực đạo đức và ứng xử nghề nghiệp được coi là giá trị cốt lõi, thước đo phẩm chất đạo đức, trách nhiệm và nghĩa vụ nghề nghiệp của mỗi điều dưỡng viên trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Kh.Nguyễn