(SGGP).- Ngày 24-11, Công đoàn Giáo dục TPHCM tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” và sơ kết 3 năm cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Kết quả nổi bật của hai cuộc vận động là đã làm chuyển biến rõ rệt nhận thức của mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ. Hầu hết đội ngũ nhà giáo, cán bộ đều gương mẫu thực hiện nghiêm túc nội dung, quy chế chuyên môn. Phát huy những phẩm chất cao quý vốn có của nhà giáo và lao động trong ngành, không chỉ bằng tài năng, năng lực sáng tạo, đội ngũ nhà giáo còn bằng cả tấm lòng nhân ái, tình yêu thương đối với học sinh, đồng nghiệp. Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý mỗi ngày được nâng cao về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục. Cuộc vận động cũng đi vào những hành động cụ thể, thiết thực, đóng góp hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng cho 22 tỉnh thành xây dựng 26 nhà công vụ giáo viên, hỗ trợ học sinh miền núi, xây dựng trên 100 căn nhà tình thương, xây dựng 3 nhà công vụ cho giáo viên tại thành phố, đóng góp bình quân hơn 2 tỷ đồng/năm vào Quỹ Vì người nghèo… L.LINH