Để đáp ứng yêu cầu thống kê, thông tin tín dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tín dụng, ngày 25/6/2008 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có công văn số 5659/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo một số chỉ tiêu tín dụng.