(LĐ) - Lễ kỷ niệm đã được Thành ủy, HĐND, UBMTTQ TPHCM trọng thể tổ chức vào sáng 31.8 tại Nhà hát TPHCM.

Tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TPHCM - khẳng định vai trò lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước VN Dân chủ Cộng hòa trong tiến trình lịch sử dân tộc, vai trò lãnh đạo đúng đắn sáng suốt, kiên quyết, khôn khéo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, những đóng góp to lớn, xứng đáng của Sài Gòn-Gia Định-TPHCM trong 65 năm qua... Ông Lê Hoàng Quân kêu gọi Đảng bộ, chính quyền, người dân TPHCM phát huy, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp cách mạng, những bài học quý báu kết tinh từ cuộc tổng khởi nghĩa Tháng 8 trong công cuộc xây dựng, bảo vệ TPHCM xứng đáng là một TP Anh hùng của cả nước, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2010 trên 11%; chính quyền phải thật sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân; chú trọng xây dựng đội ngũ CBCC nhà nước thực sự là công bộc của dân, thực hành phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin...”. Dịp này, 18 tập thể và LLVT 18 phường, xã và ông Hồng Phú Ngữ - nguyên Tiểu đội trưởng, Trung đội B, Đại đội trợ chiến, Tiểu đoàn 307, Phân khu miền Tây Nam Bộ - được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. T.L.T