Ngày 19-10, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu về Hội nghị Cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Kông lần thứ 7 (ACMECS-7), Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 8 (CLMV-8) và Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về Mê Kông (WEF - Mê Kông), diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24 đến 26-10.

Là khuôn khổ hợp tác kinh tế gồm 5 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Kông lần thứ 7 với chủ đề “Hướng đến một tiểu vùng Mê Kông năng động và thịnh vượng” sẽ thảo luận về các nội dung tăng cường kết nối khu vực nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế ACMECS, tăng cường hợp tác giữa các nước ACMECS vì sự phát triển bền vững tiểu vùng Mê Kông, với mục tiêu tăng cường hợp tác kinh tế chung và song phương để khai thác, phát triển lợi thế so sánh giữa các vùng, các nước thành viên, nâng cao sức cạnh tranh và thu hẹp khoảng cách phát triển. Hội nghị CLMV lần thứ 8 với chủ đề “Nắm bắt cơ hội, định hình tương lai” sẽ có nội dung thảo luận chính về cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam cũng như hợp tác nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập khu vực. Với chủ đề “Phát triển tiểu vùng khu vực Mê Kông: Đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và kết nối”, Diễn đàn kinh tế thế giới về Mê Kông cũng có 3 phiên họp về các chủ đề huy động nguồn tài chính cho cơ sở hạ tầng, mô hình công nghiệp hóa mới và dỡ bỏ rào cản thương mại.

Hoàng Linh