Năm 1994, Việt Nam lần đầu tiên tham gia Công ước quốc tế về kiểm soát buôn bán các loài động, thực vật vật hoang dã nguy cấp CITES.

Thuc day hop tac quoc te phong chong buon ban dong vat hoang da - Anh 1

Ngày 4/10 hàng năm là ngày động vật thế giới. Nhằm tuyên truyền, cổ động việc chăm sóc và bảo vệ động vật trên toàn thế giới, năm 1994 Việt Nam lần đầu tiên tham gia Công ước quốc tế về kiểm soát buôn bán các loài động, thực vật vật hoang dã nguy cấp CITES, tham gia công ước này giúp thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã và phòng chống buôn bán các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng.

Trong bối cảnh Việt Nam là một mắt xích trong đường dây buôn bán động vật hoang dã ngày càng tinh vi trên phạm vi quốc tế, việc tăng cường phối, kết hợp giữa các chính phủ cũng như sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Việt Nam.