(VEN) - Ngày 27/9 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc tổ chức Hội thảo quốc tế Ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá lại hoạt động hợp tác trong ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đồng thời đưa ra phương hướng nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác của hai quốc gia trong lĩnh vực này. Những năm qua, tình hình hợp tác khoa học công nghệ của 2 nước đã có nhiều tiến triển. Hai bên đã xây dựng được hệ thống dịch vụ, hợp tác thông tin và đội ngũ nhân lực dịch vụ thông tin có tính chuyên nghiệp. Đặc biệt, dự án “Cơ sở mở rộng nghiên cứu công nghệ điển hình trong nông nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc” thực hiện từ năm 2000 đến nay đã lai tạo, nhân giống được gần 80 giống lúa, rau, dưa đưa vào trồng tại cơ sở trồng mẫu Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội và trên 50 cơ sở trồng mẫu bên ngoài. Bên cạnh đó, dự án còn tổ chức được hơn 40 khóa học cho hơn 3.000 lượt người. Hội thảo còn thảo luận và chia sẻ những thông tin, kiến thức cũng như kinh nghiệm nhằm thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ Việt - Trung như xây dựng mạng lưới thông tin khoa học công nghệ; đẩy mạnh vai trò của những cơ quan trung gian về khoa học công nghệ giữa 2 nước…/. Bảo Ngọc