QĐND - Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới CHDCND Lào từ ngày 24 đến ngày 26-8-2010, theo lời mời của Tổng bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, là sự kiện có ý nghĩa lớn nhằm tiếp tục khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, sự gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Lào. Tới thăm chính thức CHDCND Lào lần này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ cùng các nhà lãnh đạo Lào thảo luận các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt – Lào, trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Những thành tựu to lớn mang tầm vóc lịch sử mà nhân dân các bộ tộc Lào giành được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào, đang tạo thế và lực đưa đất nước Lào vững bước đi lên với niềm tin thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng NDCM Lào. Với môi trường chính trị ngày càng ổn định, trong những năm gần đây nền kinh tế của Lào liên tục phát triển và có mức tăng trưởng luôn đạt bình quân hơn 7 – 8%/năm. Các chương trình chiến lược phát triển của Lào hiện nay đều hướng tới mục tiêu đến năm 2020 sẽ ra khỏi tình trạng nước kém phát triển. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông thôn, phát triển hàng hóa, dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực đều đạt tiến bộ lớn. Đời sống văn hóa, tinh thần, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được cải thiện. Lào đang đẩy mạnh thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với các nước XHCN; tăng cường đoàn kết đặc biệt với Việt Nam, thắt chặt quan hệ hợp tác với các nước láng giềng có chung đường biên giới, tích cực hoạt động trong ASEAN trên tinh thần giữ vững các nguyên tắc cơ bản của ASEAN. Vai trò và vị thế quốc tế của Lào ngày càng được tăng cường. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhận với sự biết ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em về sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, vô tư và có hiệu quả trong sự nghiệp cách mạng của mình. Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục là những người đồng chí, những người anh em và những người bạn thủy chung của nhân dân các bộ tộc Lào, tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị với nhân dân Lào, dành cho Lào sự giúp đỡ, hợp tác trong sáng và vô tư. Chúng ta vô cùng phấn khởi và tự hào sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và phát triển. Đặc biệt trong những năm gần đây, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mới, sự tin cậy, gắn bó ngày càng sâu sắc và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực: Quan hệ chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại được tăng cường; hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật có nhiều tiến bộ, đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Lào tiếp tục đạt mức cao; quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức nhân dân, địa phương hai nước phát triển sâu rộng hơn. Hai dân tộc luôn khẳng định và luôn nỗ lực thực hiện quyết tâm mãi mãi giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là quy luật phát triển, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước và là tài sản vô giá của hai dân tộc truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Hai bên nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trên tinh thần phát huy độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, hợp tác cùng có lợi, kết hợp thỏa đáng tính chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam - Lào với thông lệ quốc tế, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á. Trên tinh thần tin cậy và nồng ấm mà hai dân tộc dành cho nhau, chúng ta tin tưởng chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới CHDCND Lào sẽ thành công tốt đẹp. Thành công của chuyến thăm sẽ là nhân tố thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt, làm cho quan hệ hợp tác toàn diện Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như nguyện ước của hai dân tộc. QĐND