Ngày 11-3, tại Niu Đê-li đã diễn ra "Đối thoại Đê-li lần thứ 7" với chủ đề: ASEAN - Ấn Độ: Định hình chương trình hợp tác 2015. Đây là hoạt động hằng năm kể từ năm 2009 do Ấn Độ tổ chức nhằm thúc đẩy gắn kết giữa nước này với ASEAN trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ. Tham dự "Đối thoại Đê-li lần thứ 7" có Phó Tổng Thư ký ASEAN A.Mô-chơ-tan, đại diện các nước ASEAN và Ấn Độ, Đại sứ các nước ASEAN tại Niu Đê-li, các học giả, nhà nghiên cứu, đại diện các doanh nghiệp ASEAN và Ấn Độ.

Ngày 11-3, tại Niu Đê-li đã diễn ra "Đối thoại Đê-li lần thứ 7" với chủ đề: ASEAN - Ấn Độ: Định hình chương trình hợp tác 2015. Đây là hoạt động hằng năm kể từ năm 2009 do Ấn Độ tổ chức nhằm thúc đẩy gắn kết giữa nước này với ASEAN trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ. Tham dự "Đối thoại Đê-li lần thứ 7" có Phó Tổng Thư ký ASEAN A.Mô-chơ-tan, đại diện các nước ASEAN và Ấn Độ, Đại sứ các nước ASEAN tại Niu Đê-li, các học giả, nhà nghiên cứu, đại diện các doanh nghiệp ASEAN và Ấn Độ.

Phát biểu ý kiến tại phiên khai mạc, Phó Tổng Thư ký ASEAN A.Mô-chơ-tan nhấn mạnh chính sách hướng Đông của Ấn Độ được thực hiện từ năm 1991, trong đó có nỗ lực tăng cường quan hệ với các nước ASEAN. Trong hơn hai thập niên qua, ASEAN đã tăng cường liên kết với Ấn Độ và mối quan hệ giữa hai bên được nâng lên đối tác chiến lược năm 2012. Từ mối quan hệ chủ yếu tập trung hợp tác kinh tế, quan hệ đối tác ASEAN - Ấn Độ đã phát triển thành một trong những đối tác phát triển nhanh nhất, năng động nhất và toàn diện nhất của ASEAN, bao trùm các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và hợp tác phát triển...

Trong hai ngày làm việc, Đối thoại Đê-li lần thứ 7 thảo luận các chủ đề, gồm Cộng đồng kinh tế ASEAN: lợi ích cho ASEAN và ngành công nghiệp Ấn Độ; Dịch vụ thương mại là định hướng cho hợp tác kinh tế trong tương lai; Xây dựng kết nối giữa Ấn Độ và ASEAN; Định hướng tương lai về quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Ấn Độ. Nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Ấn Độ, các học giả, chuyên gia cũng bàn thảo vấn đề an ninh hàng hải, an ninh mạng, phát triển kỹ năng, kinh tế tri thức, liên kết văn hóa, hội nhập khu vực, cơ sở hạ tầng và năng lượng, các bước tiếp tục phát triển quan hệ ASEAN - Ấn Độ.

PV