(Vitinfo) – Một người sống hơn trăm tuổi tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc mà giờ vẫn tự chăm sóc bản thân và làm các công việc thêu thùa, may vá, đã tiết lộ bí quyết trường thọ của mình.