UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ triển khai việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển với số tiền tạm cấp 400 tỷ đồng.

Thua Thien - Hue tam chi 400 ty dong tien boi thuong cho ngu dan - Anh 1

Số tiền chi trả cho người dân dựa trên số liệu điều tra, kê khai, thống kê tổng hợp 7 nhóm đối tượng thiệt hại do sự cố môi trường biển đã được phê duyệt.

Các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh thành lập các tổ chi trả; căn cứ đối tượng bồi thường, các địa phương có thể thành lập từ 1 đến 2 tổ chi trả và thực hiện chi trả cuốn chiếu theo địa bàn xã.

Được biết, từ nguồn tạm cấp của Chính phủ, các tỉnh Hà Tĩnh với 1.000 tỷ đồng, Quảng Bình với 1.100 tỷ và Quảng Trị 500 tỷ đồng cũng sẽ tạm chi trả cho người dân.