Theo tính toán sơ bộ, thiệt hại do mưa lũ gây ra cho các ngành giao thông, thủy lợi ở Thừa Thiên - Huế đã lên tới 760 tỉ đồng (trong tổng thiệt hại chung của toàn tỉnh là 1.150 tỉ đồng). Dự tính phải một thời gian dài sau lũ mới khắc phục xong.