Theo Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế Mai Xuân Minh, công trình trùng tu chùa Thiên Mụ có tổng vốn đầu tư 27 tỷ đồng, được làm mới gần như hoàn toàn trên cơ sở tuân thủ nguyên bản của chùa cũ.