Ngày 26.8, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, từ năm 2012 - 2013, tỉnh tiếp nhận hơn 41 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

70% kinh phí trong số này được cấp cho các huyện để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, số còn lại đầu tư các công trình phục vụ sản xuất lúa, hỗ trợ các hoạt động khuyến nông…

Tuy nhiên, việc triển khai chính sách này ở nhiều huyện còn chậm, hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân là do người dân phải làm nhiều thủ tục mới có được nguồn kinh phí hỗ trợ, việc hỗ trợ cho dân không đúng thời vụ.