(VietNamNet) - Thua lỗ chứng khoán, ông giám đốc Nguyễn Huy Hoàng bèn bày binh bố trận tại “văn phòng công ty”, lừa gọn 95 ngàn USD.