Ngày hội Penny Farthings thường niên tại Cộng hòa Czech là cuộc đua của những chiếc xe đạp bánh cao đã gắn bó với con người từ thế kỷ XIX.

Thu vi cuoc dua xe dap co tai Cong hoa Czech - Anh 1

Thu vi cuoc dua xe dap co tai Cong hoa Czech - Anh 2

Thu vi cuoc dua xe dap co tai Cong hoa Czech - Anh 3

Thu vi cuoc dua xe dap co tai Cong hoa Czech - Anh 4

Thu vi cuoc dua xe dap co tai Cong hoa Czech - Anh 5

Thu vi cuoc dua xe dap co tai Cong hoa Czech - Anh 6

Thu vi cuoc dua xe dap co tai Cong hoa Czech - Anh 7

Thu vi cuoc dua xe dap co tai Cong hoa Czech - Anh 8

Thu vi cuoc dua xe dap co tai Cong hoa Czech - Anh 9

Thu vi cuoc dua xe dap co tai Cong hoa Czech - Anh 10

Thu vi cuoc dua xe dap co tai Cong hoa Czech - Anh 11

Thu vi cuoc dua xe dap co tai Cong hoa Czech - Anh 12

Thu vi cuoc dua xe dap co tai Cong hoa Czech - Anh 13

Thu vi cuoc dua xe dap co tai Cong hoa Czech - Anh 14