Ngày 27-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ liên quan  việc UBND thành phố Đà Nẵng can thiệp trong việc thanh toán hợp đồng xây dựng Dự án thoát nước và vệ sinh TP Đà Nẵng với Tổng công ty Xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng).