Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017; hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước; quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định.

Thu tuong yeu cau thu ngan sach vuot du toan - Anh 1

Lường trước những thách thức trong năm nay như quá trình tái cơ cấu nền kinh tế còn khó khăn, chi phí lớn; yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; diễn biến phức tạp, bất thường của biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai; nguy cơ dịch bệnh bùng phát... tác động bất lợi đến nền kinh tế và việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ra chỉ thị về tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2017.

Tại chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách (trừ các cam kết quốc tế).

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chủ động đề ra các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, liên tục, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 được giao trên địa bàn và tăng 14-16% so với số thực hiện thu năm 2016; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt dự toán và tăng 5 – 7% so với thực hiện năm 2016.

Bộ Tài chính được giao chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các DN, mặt hàng trọng điểm, có độ rủi ro cao, nâng tỷ lệ số DN được thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2017; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế...

V.H