Chiều 23/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (25/10/1951- 25/10/2016).

Thu tuong yeu cau doi moi, nang cao chat luong cong tac giao duc chinh tri trong Quan doi - Anh 1

Cán bộ, chiến sĩ Học viện Chính trị đón chào Thủ tướng

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Đình Minh, Giám đốc Học viện Chính trị cho biết Học viện đã đào tạo được gần 4 vạn cán bộ chính trị các cấp, giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự, gần 1.300 cán bộ cho quân đội các nước bạn Lào và Campuchia, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam, Lào, Campuchia. Từ năm 2010 đến nay, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng được 14.190 cán bộ các cấp.

Trong 65 năm qua, Học viện đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa sư phạm và điều kiện thuận lợi về mọi mặt để đổi mới, phát triển.

Hiện nay, 100% cán bộ, giảng viên của Học viện có trình độ đại học trở lên, trong đó có 1 giáo sư, 46 phó giáo sư, 112 tiến sĩ, 200 thạc sĩ, tỷ lệ sau đại học đạt 65%.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Học viện Chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những thành tích rất đáng trân trọng, tự hào của các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, học viên, nhân viên và chiến sĩ Học viện Chính trị đạt được trong những năm qua. Sự ra đời, lớn mạnh của Học viện Chính trị luôn gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Để thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước chủ trương tập trung xây dựng Quân đội nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng một số quân, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại, trong đó, yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị càng phải được coi trọng, trở thành vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách.

Việc xây dựng Quân đội về chính trị trước hết phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Thủ tướng yêu cầu Học viện Chính trị trong công tác đào tạo, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng Quân đội nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong trong tình hình mới.

Trong đó cần tăng cường xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội, phát huy vai trò và hiệu quả của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội.

Thu tuong yeu cau doi moi, nang cao chat luong cong tac giao duc chinh tri trong Quan doi - Anh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Học viện Chính trị

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tập trung những công trình trọng điểm có tầm ảnh hưởng lớn, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong quân đội và trong xã hội, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng.

Học viện cũng cần tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao.

Mỗi đồng chí học viên phải là người cán bộ chính trị tiêu biểu ở các đơn vị quân đội; gắn đào tạo với tự đào tạo để không ngừng hoàn thiện về phẩm chất và năng lực của người chính ủy trung đoàn, sư đoàn, cán bộ nghiên cứu, giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân sự, trở thành những cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có năng lực tư duy khoa học và tổ chức hoạt động thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao.

PV