(VOV) - Ngày 27/11, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, người đồng thời là Chủ tịch Đảng Dân chủ cầm quyền đã lên tiếng kêu gọi phe đối lập nước này thay đổi quyết định, tham gia vào tiến trình sửa đổi Hiến pháp 2007

Theo ông Abhisit, Ủy ban soạn thảo Hiến pháp sửa đổi đã hoàn thành nhiệm vụ và chuyển Dự thảo hiến pháp sửa đổi cho ông ngày 26/11. Đảng đối lập Vì Nước Thái cần tham gia lại vào tiến trình sửa đổi vì đảng này là người đầu tiên kêu gọi sửa đổi Hiến pháp nhưng sau đó lại rút lui. Ông Abhisit cũng khẳng định, phải tổ chức trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp, sau đó Quốc hội mới thảo luận thông qua Hiến pháp sửa đổi. Trước đó, đảng Vì Nước Thái, đảng đối lập lớn nhất Thái Lan thân cựu Thủ tướng Thaksin, tuyên bố không tham gia quá trình sửa đổi 6 điều Hiến pháp 2007, đòi khôi phục lại Hiến pháp 1997. Các lãnh đạo đảng Vì Nước Thái cho rằng, đảng Dân chủ không thực tâm trong việc sửa đổi Hiến pháp, muốn làm chậm tiến trình này để kéo dài thời gian nắm quyền. Đảng Dân tộc Thái phát triển (Chartthai Pattana), đảng trong liên minh cầm quyền, cũng kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Abhisit nghiêm túc về vấn đề sửa đổi Hiến pháp, đẩy nhanh tiến trình sửa đổi./. Minh Tuấn (từ Bangkok)