BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Hải Dương và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đại tá Bùi Ngọc Phi – Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương

Cụ thể, tại Quyết định số 126/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ông Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tại Quyết định số 128/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Hà Phúc Mịch.

Được biết trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn My, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng.

Người tiền nhiệm của ông My là ông Nguyễn Quang Cường được Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2011-2016 để nhận nhiệm vụ mới.