“Vấn đề văn hóa từ chức cũng như đại biểu Dương Trung Quốc có nêu, theo tôi cần tiếp thu ý kiến này”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời.

Sáng 17/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đăng đàn trả lời trực tiếp các vấn đề ĐBQH chất vấn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn. Ảnh: VGP

ĐB Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai): Tôi xin đưa ra 2 câu hỏi rất gần với mối quan tâm của Thủ tướng. Thứ nhất, có một hiện tượng rất phổ biến trong đời sống của bộ máy công quyền của chúng ta, nhưng nó lại có tác hại hết sức to lớn khi nó phá vỡ kỷ cương pháp luật của đất nước cũng như làm tha hóa bộ máy công quyền của chúng ta. Đó là hiện tượng được gọi là phạt cho tồn tại. Biết là làm sai và cơ quan công quyền chỉ thu về một món phạt hết sức khiêm nhường nhưng để lại một dư địa rất lớn cho những sự thương lượng mặc cả để tư túi. Điều đó tôi cho rằng cần phải chấm dứt. Thủ tướng có chia sẻ ý kiến đó của tôi không? Nếu Thủ tướng tán thành thì liệu nhiệm kỳ của Thủ tướng có cam kết rằng sẽ loại trừ hoàn toàn hiện tượng phạt cho tồn tại hay không?

Câu hỏi thứ hai, ở nhiệm kỳ trước tôi đã nêu lên vấn đề văn hóa từ chức vào thời điểm Quốc hội chuẩn bị bỏ phiếu tín nhiệm. Giờ đây tôi cho rằng đã chín muồi khi Đảng đã có nghị quyết và quyết tâm của Thủ tướng xây dựng một Chính phủ liên chính, bên cạnh việc chúng ta nghiêm khắc loại trừ những phần tử thoái hóa biến chất đồng thời cũng nên tạo hành lang pháp lý để cho những người có liêm chính hạn chế về năng lực, có cơ hội được rời khỏi chức vụ trong danh dự.

Thủ tướng có cho rằng đã đến lúc cần thiết phải xây dựng một quy trình pháp lý để các viên chức có thể từ chức khi cảm thấy đó là điều cần thiết hay không? Xin cảm ơn Thủ tướng.

ĐB Phùng Văn Hùng (đoàn Cao Bằng): Liên quan đến văn hóa từ chức như đồng chí Dương Trung Quốc đã nêu. Văn hóa từ chức là một nét đẹp của văn hóa đạo đức công vụ được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới, mỗi khi để xảy ra một vụ việc nghiêm trọng ngoài việc nhận trách nhiệm cá nhân, Bộ trưởng và Trưởng ngành sẵn sàng từ chức để thực hiện tinh thần trách nhiệm cao của mình, rất nhiều cử tri mong muốn kinh nghiệm này được áp dụng vào Việt Nam. Xin Thủ tướng cho biết tại sao văn hóa từ chức chưa được áp dụng tại Việt Nam, Thủ tướng có mong muốn phát triển văn hóa này tại nước ta không. Xin cảm ơn Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đồng chí Dương Trung Quốc đoàn Đồng Nai có nêu về vấn đề tha hóa, những chủ trương dễ làm tha hóa bộ máy, đó là phạt và cho tồn tại. Việc này cũng là một thể chế mà chúng ta đã xây dựng nên. Chúng tôi thống nhất với đồng chí Dương Trung Quốc, đó là phải nghiên cứu vấn đề này một cách đầy đủ hơn.

Trường hợp nào hai thẻ vàng một thẻ đỏ, trường hợp nào cho thẻ đỏ luôn, phải nghiêm như thế mới được. Việc này cần phải tổng kết, đánh giá vì chúng ta đã có một thể chế ban hành giao cho Văn phòng Chính phủ có ý kiến của vấn đề này để xử lý theo hướng nghiêm túc, kịp thời, không để tồn tại những việc dễ sinh ra tiêu cực, tham nhũng.

Vấn đề văn hóa từ chức cũng như anh Dương Trung Quốc có nêu, theo tôi cần tiếp thu ý kiến này. Vì có những người do sức khỏe, do trình độ, do hoàn cảnh gia đình, không thể tiếp tục công việc trong bộ máy thì xin từ chức, chúng ta cũng rất hoan nghênh. Tôi tiếp thu ý kiến này và giao cho Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu thể chế này để báo cáo Chính phủ để chúng ta có một loại hình văn bản, tạo điều kiện cho những người từ chức trong điều kiện cụ thể. Cho nên văn hóa từ chức là cần thiết.

Đỗ Thơm