Đó là mục tiêu quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề cập trong Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, tại phiên làm việc sáng 20-10 của kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV.

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc: Nam 2017 phan dau tang truong GDP 6,7% - Anh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016- 2017 .

Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Tình hình kinh tế - xã hội nước ta chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng tăng 3,14%, cả năm ước tăng khoảng 4%.

Nợ xấu tiếp tục được xử lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống. Tín dụng đối với nền kinh tế đến nay tăng 11,24%. Một số tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất huy động và cho vay khoảng 0,5 - 1,5%. Tỷ giá và thị trường ngoại tệ, thị trường vàng ổn định; dự trữ ngoại hối đạt trên 40 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Quản lý chặt chẽ, chống thất thu ngân sách, chuyển giá, giảm nợ đọng thuế và tăng cường kiểm soát, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước. Tổng thu ngân sách 9 tháng đạt 70,8% dự toán; ước cả năm tăng 2,4%; bội chi giữ bằng mức Quốc hội thông qua.

Trong 9 tháng, vốn FDI thực hiện tăng 12,4%; vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân đạt khoảng 2,7 tỷ USD. Mức vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 63% GDP, cao nhất từ trước đến nay; vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tăng mạnh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước cả năm đạt 32,5% GDP (kế hoạch là 31,5%).

Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu và khu vực giảm mạnh. Tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng 6,7%, xuất siêu 2,8 tỷ USD.

Công tác quản lý thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường; bảo đảm tốt cung cầu các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá...

Bên cạnh việc chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, thời gian qua Chính phủ tập trung thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong 9 tháng, có trên 81.000 doanh nghiệp thành lập mới và trên 20 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Với các giải pháp quyết liệt của Chính phủ, tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước, 9 tháng tăng 5,93%.

Về vấn đề tái cơ cấu kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Chính phủ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu kinh tế, tập trung vào các trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn và thực hiện đấu giá, niêm yết trên thị trường chứng khoán, bảo đảm công khai minh bạch, không để thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước.

Mặc dù đạt được những kết quả như trên, nhưng Người đứng đầu Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận, tình hình kinh tế- xã hội thời gian qua vẫn còn những hạn chế, yếu kém.

Đó là, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng như tăng trưởng GDP, tăng trưởng xuất khẩu, thu ngân sách đạt thấp so với cùng kỳ 2015. Trong đó, GDP chỉ tăng 5,93% so với 6,5% của năm 2015; xuất khẩu chỉ tăng 6,7%, cùng kỳ tăng 9,1%; thu ngân sách đạt 70,8% so với 74,9% cùng kỳ năm ngoái...

Đạt môi trường kinh doanh các nước ASEAN-4

Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chính phủ kiên định muc tiêu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ rệt trong tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.

Các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế- xã hội năm 2017 được Chính phủ đăt ra là: GDP tăng khoảng 6,7%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6- 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%; tỷ lệ bội chi ngân sách so với GDP không quá 3,5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP; tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5%...

Để đạt các mục tiêu trên, Chính phủ đề ra nhiều giải pháp quan trọng.

Đáng chú ý, về vấn đề tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quy hoạch, đầu tư kinh doanh. Trình Quốc hội dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; sửa đổi quy chế bảo lãnh tín dụng và Quỹ bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Triển khai hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh khi được Quốc hội thông qua.

Chính phủ đã đề ra mục tiêu cụ thể đối với từng bộ ngành, địa phương, tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, nhất là về đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Phấn đấu năm 2017 đạt các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tối thiểu bằng mức trung bình của ASEAN-4...

Cần bổ sung một số chỉ tiêu về chất lượng tăng trưởng

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 do ông Vũ Hồng Thanh- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày tại Hội trường sáng nay chỉ rõ: Đa số ý kiến nhất trí với đánh giá của Chính phủ về việc bảo đảm mục tiêu tổng quát theo Nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, việc không đạt chỉ tiêu tăng trưởng sẽ làm giảm số GDP dẫn đến tăng tỷ lệ bội chi và nợ công cao hơn mức đề ra, nợ công cao, áp lực trả nợ lớn, cân đối ngân sách nhà nước khó khăn, cơ cấu thu và chi ngân sách chưa hợp lý, nợ xấu chưa được xử lý thực chất. Như vậy, cần đánh giá kỹ hơn về nhận định kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; các nhiệm vụ trọng tâm tái cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu ngân hàng thương mại và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Về kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2017, ông Vũ Hồng Thanh cho biết: Nhiều ý kiến đề nghị kế hoạch năm 2017 cần căn cứ vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) để tính toán, phân chia về chỉ tiêu.

Một số ý kiến đề nghị không cần đề ra mục tiêu tổng quát cho từng năm vì đã có mục tiêu tổng quát cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), đồng thời cần bổ sung thêm một số chỉ tiêu về chất lượng như tăng trưởng xanh, tiêu dùng cuối cùng về hàng hóa và dịch vụ, tăng năng suất lao động xã hội.

Đa số ý kiến thành viên Ủy ban Kinh tế nhất trí không đưa ra mục tiêu tổng quát cho từng năm nhưng phải có mục tiêu cụ thể để thực hiện tốt mục tiêu tổng thể của 5 năm.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, Ủy ban Kinh tế cho rằng, có chỉ tiêu khó có thể tính toán sự thay đổi hàng năm, do đó cần cân nhắc tính toán thận trọng, khoa học, bảo đảm tính thống nhất, ổn định của các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm với hệ thống chỉ tiêu đã xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Đồng thời đề nghị Chính phủ xem xét, công bố một số chỉ tiêu khác để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Thái Bình