Ngày 4-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam. Cùng dự, có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc lam viec voi Lien hiep cac Hoi Van hoc nghe thuat Viet Nam - Anh 1

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Liên hiệp Hội, các hội thành viên đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động VHNT.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Liên hiệp Hội và các thành viên trong thời gian qua; gửi lời thăm hỏi ân cần của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tới hơn 40 nghìn văn nghệ sĩ cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận tâm huyết, một lòng theo Đảng, cách mạng, đóng góp cho đất nước của giới văn nghệ sĩ. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống của văn nghệ sĩ. Giới VHNT Việt Nam thể hiện tinh thần đồng hành, cổ vũ khát vọng vươn lên của dân tộc. Liên hiệp Hội đã thật sự trở thành ngôi nhà chung cho các tổ chức thành viên; có vai trò quan trọng, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật. Tuy vậy, trong quá trình phát triển, Liên hiệp Hội cũng gặp nhiều khó khăn. Chính phủ, các bộ, ngành cần nỗ lực giải quyết, tháo gỡ khó khăn để các văn nghệ sĩ có nhiều tác phẩm lớn. Liên hiệp Hội chưa phát huy hết tiềm năng của đội ngũ văn nghệ sĩ; chưa phát huy hiệu quả nguồn kinh phí; chưa xã hội hóa nguồn lực từ T.Ư đến địa phương; đời sống văn nghệ sĩ còn nhiều khó khăn, kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển tài năng còn hạn chế... Chúng ta mong muốn có nhiều tác phẩm của văn nghệ sĩ Việt Nam xứng tầm hơn nữa. Không chạy theo thị trường, nhưng cần nghiên cứu những xu hướng của thị trường để đáp ứng nhu cầu thưởng thức VHNT của người dân.

Thủ tướng đề nghị Liên hiệp Hội tiếp tục phát huy truyền thống, những thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn; bảo đảm tôn chỉ mục đích trong hoạt động. Liên hiệp Hội cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc triển khai Nghị quyết 33-NQ/TW năm 2014 của Ban Chấp hành T.Ư về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; qua đó phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, lòng tự hào dân tộc trong nhân dân. Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ cả về số lượng và chất lượng; quan tâm đào tạo bồi dưỡng tài năng trẻ, có trách nhiệm với cộng đồng, có khát vọng cống hiến; đổi mới tổ chức hoạt động Liên hiệp Hội, nâng cao khả năng tập hợp, tạo môi trường, phát huy khả năng sáng tạo của văn nghệ sĩ; định hướng nghiên cứu lý luận phê bình VHNT; tạo môi trường, không gian thuận lợi cho sáng tạo, đa dạng để có nhiều tác phẩm VHNT có giá trị, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Đồng thời, chủ động có giải pháp cụ thể phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm phản văn hóa; chống âm mưu diễn biến hòa bình trong lĩnh vực VHNT. Các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cần lắng nghe các ý kiến đóng góp của giới văn nghệ sĩ; đẩy mạnh xã hội hóa vận động tài trợ nguồn lực cho hoạt động sáng tác VHNT,... Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của văn nghệ sĩ cho sự nghiệp phát triển VHNT cũng như công cuộc xây dựng đất nước.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cho ý kiến về một số đề xuất của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động VHNT về cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, quan tâm chính sách về nhà ở cho giới văn nghệ sĩ.