Mở đầu bài viết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã điểm lại những nét chính của kinh tế toàn cầu, trong đó có nền kinh tế Mỹ vốn chiếm 1/4 GDP của thế giới đang bị suy giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, giá dầu cùng các loại vật tư thiết yếu khác đang tăng ở mức cao nhất từ trước tới nay, đã làm cho nhiều nước trên thế giới phải điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng cho năm nay 1- 2%.