Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ và hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và với Thủ tướng Lào.